Horizontaal

2 Npl (5)
5 Asg (4)
10 Gpl (6)
11 Asgn (9)
13 Apl (8)
15 Lsgm (6)
16 COMP (5)
18'veertien' D (12)
20 Isg (4)
21'vierhonderd' I (13)
24 Gpl (3)
25 Gpl (7)
28 Gpl (8)
31'een' Asgf (4)
33 Gpl (3)
34 (lichaamsdeel) Lpl (7)
35 Gpl (7)

Verticaal

1 Npl (4)
3 Gpl (6)
4'tachtig' I (14)
6 KVm (3)
7 Npl (5)
8 Gpl (4)

9 Dpl (8)
12 Asgn (7)
14 KVpl (6)
17 Isg (3)
19 Nsgn (7)
21 Nsgf (3)
22 KVm (5)
23 ('teugel') Gpl (8)
26 Gpl (6)
27 Lsg (3)
29'een' Gpl (5)
30 KVm (4)
32 COMP (3)


Kruiswoordpuzzel met vormen die voorkomen in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van Russische Grammatica (red. Peter Houtzagers), Bussum: Coutinho, 2003. Hoofdstuk 2 (Het substantief) is geschreven door Ben Groen, hoofdstuk 3 (Het adjectief) door Koenraad Blansaer en Peter Houtzagers, de hoofdstukken 4 en 5 (Het voornaamwoord en Het telwoord) door Theo Tielemans.

Grammaticale afkortingen

© 2004 Jos Schaeken